BOLALAR RIVOJLANISHIDA IJTIMOIY INSTITUTLARNING ROLI

Odil Parpiyev

Qo‘qon universiteti Ta’lim kafedrasi katta o‘qituvchisi

ARTICLE INFORMATIONABSTRACT
Received:  August 02,2021
Accepted:  September 22, 2021
DOI: https://doi.org/10.54613/001108
KEYWORDS: bola rivojlanishi, bioekologik model, ijtimoiy institut, oila, madaniyat, madaniy guruh, jamiyat, mahalla, tabiat va tarbiya
  Maqolada bolalar rivojlanishi jarayonida ijtimoiy institutlar: oila, madaniyat va jamiyatning beqiyos ta’siri haqida fikrlar yuritilgan. Muallif bola rivojlanishi va tarbiyasida oilaning roliga yuksak baho berib, oilaviy qadriyatlar, urf-odatlar, oiladagi o‘zaro munosabat va g‘amxo‘rliklar kichik yoshdagi o‘quvchi ma’naviy dunyoqarashining shakllanishida asosiy omil bo‘lishini ta’kidlab, keltirilgan muammo asosida tahliliy fikrlarni ilgari suradi. Maqolada oila bilan madaniy xatti-harakatlarning o‘zaro uyg‘unlikdagi tarbiyaviy ta’siriga alohida urg‘u berilib, madaniyatning insonlarga ta’siri o‘zaro taqqoslash usuli asosida ko‘rsatib berilgan.
Download as PDF

Tags:

en_US