Ziroat Xolmatova

  • Qo‘qon universiteti dotsenti, falsafa fanlari doktori
ARTICLE INFORMATIONABSTRACT
Received:  August 02,2021
Accepted:  September 22, 2021
DOI: https://doi.org/10.54613/001110
KEYWORDS:   boshlang‘ich, dialog, sinf, o‘quvchi, psixologik, munosabat, madaniyat, muloqot, faoliyat, jarayon
  Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida dialogik munosabatlar madaniyatini shakllantirishning didaktik tizimini yaratish, nazariy metodik jihatdan asoslash hamda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida dialogik munosabatlar madaniyatini shakllantirishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonning didaktik shart-sharoitlarini aniqlashtirish bayon etilgan. Shuningdek, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida dialogik munosabatlar madaniyati shakllanishining pedagogik-psixologik omillari, o‘quvchining shaxs va o‘ziga xos subʼekt sifatida shakllanish jarayoni, o‘quvchi amaliy faoliyatining barcha jihatlari, uning ijtimoiy maʼnaviy hayotida namoyon bo‘lishi to‘g‘risidagi fikrlar o‘z isbotini topgan.
Download as PDF

Tags:

en_US