TREND-MAVSUMIY MODEL YORADAMIDA KVARTALLIK TUSHUMLARNI PROGNOZLASH

Xurshidjon Jumaqulov1 Muhabbatxon Tojieva2

1Qo‘qon davlat Pedagogika Instituti

2Qo‘qon universiteti o‘qituvchisi

ARTICLE INFORMATIONABSTRACT
Received:  August 02,2021
Accepted:  September 22, 2021
DOI: https://doi.org/10.54613/001107
KEYWORDS: Trend, vaqt qatori, prognozlash, additiv tashkil etuvchi model, mulьtiplikativ tashkil etuvchi model, qator, qatori, mavsumiylik qiymati,
  Ushbu maqolada trend-mavsumiy model yoradamida kvartallik tushumlarni prognozlash masalasi ko‘rib chiqilgan. Ushbu masala ikki xil tashkil etuvchilar yordamida ko‘rib chiqilgan bo‘lib, bular additiv tashkil etuvchilar yordamida prognozlash va multiplikativ tashkil etuvchilar yordamida prognozlash. Ushbu masalalar bosqichma -bosqich formulalar orqali keltirilgan.
Download as PDF

Tags:

en_US