TA’LIM – O‘ZBEKISTONNI UCHINCHI RENESANS SARI HARAKATLANTIRUVCHI MUHIM OMIL

Munira To‘xtasinova

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

ARTICLE INFORMATIONABSTRACT
Received:  August 02,2021
Accepted:  September 22, 2021
DOI: https://doi.org/10.54613/001115
KEYWORDS: strategik g‘oya, uchinchi renesans, PIRLS, o‘qish savodxonligi, me’yoriy talablar
  Ushbu maqolada uchinchi renesans davrida O‘zbekistonda ta’lim va uning rivoji yo‘lida amalga oshiilayotgan izlanishlar, xususan, xalqaro tadqiqot dasturlari va ularning ta’lim sohasining rivojlanishidagi ahamiyati haqida so‘z boradi.
Download as PDF

Tags:

uz_UZ